Ungurpils dzirnavas, 2013,
Alojas novads
Pirtsmeža purvs, [197-],
Alojas novads
Neatpazītu karavīru grupa dārzā, [19--],
Alojas novads