O. un E. Vistiņš, 1938-04-27,
Rīga
Jānis Alksnis, 1914-10,
Rīga