Limbaži. Bijusī Rēveles iela, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Lauvas nams Jūras ielā, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Nama fasāde Cēsu ielā, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Lauvu aptieka Jūras ielā, 1930,
Limbažu pilsēta
Limbaži. Nams Ģildes ielā 4, [192-],
Limbažu pilsēta
Vecsalienas muiža. Fasādes rizalīts, 1985,
Vecsalienas pagasts
Limbaži. Jūras ielas namu elementi, [200-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Jūras ielas namu elementi, [200-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Jūras ielas namu elementi, [200-],
Limbažu pilsēta
Cesvaines pils, 2010,
Cesvaines pilsēta
Nams Cēsīs Lielā Līvu ielā 9, 1977,
Cēsu pilsēta
Nams Cēsīs Lielā Līvu ielā 9, 1977,
Cēsu pilsēta
Cēsis. Nams Lielā Līvu ielā 9, 1977,
Cēsu pilsēta