Leģionārs, 1944-05,
Rīga
Leģionārs, [194-],
Jelgava
Leģionārs ar ģimeni, [194-],
Strenču pilsēta
Karavīrs, [194-],
Strenču pilsēta
Jāņi Lejas Gauriņos ap 1957 gadu, [195-],
Ķeipenes pagasts
Kastrānē ap 1957. gadu, [195-],
Ķeipenes pagasts
Mazsalacas mednieki , [19--],
Mazsalacas novads
Cēsis. Ziema, [193-],
Cēsu pilsēta
Vilis Beicigers, [192-],
Talsu pilsēta