Alojas luterāņu baznīcas altāris, 2010,
Alojas pilsēta
Alojas luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Alojas pilsēta
Alojas luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Alojas pilsēta
Alojas luterāņu baznīca, 2000,
Alojas pilsēta
Alojas luterāņu baznīca. Altāris, [193-],
Alojas pilsēta