Pēdējie pievienotie komentāri
Armands Strauja 2018. gada 19. jūnijs, 10:49:42

5. M. Brauers - Mirdza-Līvija Brauers, dzimusi 1924. gada 23. martā Vecpiebalgas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Vecpiebalgas pagasta namā; E. Vīķelis - Emīls Vīķelis, dzimis 1926. gada 22. februārī Smiltenes pagastā; M. Švarcs - Mirdza-Lilija Švarcs, dzimusi 1924. gada 16. februārī Jelgavā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Rīgā, Augusta Deglava ielā 26; A. Briedis - Arturs-Herberts Briedis, dzimis 1921. gada 16. augustā Turaidas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Annenieku "Straumē"; I. Arbidans - Juris Arbidans, dzimis 1919. gada 10. novembrī Rēznas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Ilzenes pagasta "Ādami"; A. Baumanis - Austris Baumanis, dzimis 1907. gada 9. novembrī Dikļu pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Mālpils "Vites-kalnā"; J. Marks; P. Ozols - Pēters Orols (Ovels), dzimis 1921. gada 21. janvārī Bukmuižas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Mālpils koppienotavā; V. Elksnis - Valfrīds Elksnis, 1908. gada 22. oktobrī Skujenes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Gaiķu "Pīlī(?)gos"; B. Samsons - Biruta Samsons, dzimusi 1921. gada 25. augustā Annas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Mālupes "Šķiņķos"; E. Liepiņš; J. Liepiņš - Jānis-Augusts Liepiņš, dzimis 1920. gada 3. augustā Madlienas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Ķieģeļu "Bērzkalnos"; O. Puķens; Jansons - Arvīds Jansons, dzimis 1925. gada 25. martā Palsmanes pagastā; Elstiņš - Imants Elstiņš, dzimis 1924. gada 26. jūnijā Grundzāles pagastā. [Avots: LVVA, Fonds 1308, Apraksts 15, Lieta 2838, 114-121 lpp]

Armands Strauja 2018. gada 19. jūnijs, 10:48:57

4. K. Kronītis - Kārlis-Arturs Kronītis, dzimis 1923. gada 28. augustā Sausnējas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Grenču "Satos"; A. Priedīte - Aina-Asja Priedīte, dzimusi 1924. gada 2. janvārī Smiltenes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Blomes "Pļavniekos"; M. Eglītis - Marija Eglītis, dzimusi 1922. gada 28. decembrī Grundzāles pagastā; Z. Balters - Zinaida Balters, dzimusi 1920. gada 21. septembrī Panemunes pagastā; A. Ivulis - Apolonija Īvulis, dzimusi 1920. gada 25. februārī Līvānu pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Mālpils koppienotavā; R. Kamols - Rasma Kamols, dzimusi 1923. gada 22. martā Priekules pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Alojas "Dārzniekos"; G. Ķirsis - Gaida-Valija Ķirzis-Ķiršs, dzimusi 1922. gada 6. aprīlī Seces pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Tukumā, Jelgavas ielā 22 dz 7; A. Strautiņš - Alberts Strautiņš, dzimis 1923. gada 11. janvārī Lielplatones muižā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Ezeres piens. s-bā; M. Barons - Marija Barons, dzimis 1916. gada 11. augustā Saukas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Biržu-Vagulānu krejotavas; I. Garjāns - Jāzeps Garjons, dzimis 1919. gada 6. septembrī Gaigalavas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Mazsalacas, Rīgas ielā 12; V. Kalniņš - Vera-Alida Kalniņš, dzimusi 1919. gada 11. decembrī Iecavas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Jaungulbenes "Elstes" pns. s-bā; V. Bantersons - Velta Bantersons, dzimusi 1923. gada 12. martā Vijciema pagastā; A. Rīgavs - Alberts-Jānis Rīgavs, dzimis 1920. gada 18. jūnijā Lutriņu pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Cieceres "Būvniekos"; E. Zivtiņš - Elza Zivtiņš, dzimusi 1923. gada 15. novembrī Kalncempju pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Stāmerienas "Bērzeniniekos"; H. Šmits - Helmūts Šmits, dzimis 1925. gada 11. februārī Gaujienas pagastā; V. Lapsa - Vera Lapsa, dzimusi 1924. gada 17. septembrī Stāmerienas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Beļavas "Zīlēnos"; A. Ābele - Anna Ābele, dzimusi 1923. gada 5. novembrī Smiltenes pagastā; A. Rugajs - Erna-Alīse Rugājs, dzimusi 1924. gada 2. jūlijā Veļķu pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Cirgaļu "Šalkās"; I. Liepiņš; H. Bitenieks;

Armands Strauja 2018. gada 19. jūnijs, 10:47:19

3. Skolotāji un skolotājas: J. Vilnītis - agronoms Jānis Vilnītis, dzimis 1892. gada 12. decembrī Igaunijā, SLs ieradies 1923. gada 1. aprīlī no Rīgas; dir. K. Lielgalvis; insp. K. V. Liepiņš; A. Sēja; E. Dambis; B. Zobs; E. Robiņš; M. Buivide; P. Peleis; K. Dzenītis; T. Ziediņš - vecākais piensaimniecības tehniķis Teodors Ziediņš, dzimis 1880. gada 10. februārī Jaunkalsnavas pagastā; V. Asara; Dz. Lauge - skolotāja Dzidra Lauge, dzimusi 1914. gada 11. februārī Ļaudonas pagastā; M. Teteris; G. Nicevičs - grāmatvedis Gustavs Nicēvičš, dzimis 1892. gada 27. oktobrī Rīgā, SLs ieradies 1922. gada 15. septembrī no Rīgas; E. Ozoliņš - dārznieks Eduards Ozoliņš, dzimis 1886. gada 15. jūlijā Kārzdabas pagastā; A. Pikurs - lopkopības tehniķis Augusts Pikurs, dzimis 1898. gada 5. maijā Digoles pagastā; A. Bukavs - pienotavas vadītājs Alfreds Bukavs, dzimis 1909. gada 21. augustā Dauguļu pagastā, SLs ieradies 1938. gada 17. aprīlī no Blomes pagasta "Vienībām"; V. Zvejnieks - siera meistars Valdemārs Zvejnieks, dzimis 1915. gada 15. martā Polijā, pirms ierašanās SLs pieraksta adrese Smiltenē, Daugavas ielā 21; A. Asafrejs - kūtszinis Antons Asafreis, dzimis 1882. gada 19. augustā Jaunrēnes pagastā Pērnavas apriņķī, SLs ieradies 1902. gadā no Auderna pagasta Pērnavas apriņķī; E. Kļaviņš - darbvedis Emīls Kļaviņš, dzimis 1914. gada 12. novembrī Smiltenes pagastā, pirms ierašanās SLs pieraksta adrese Smiltenē, Daugavas ielā 52; Labajā pusē: V. K..sikovs; M. Ceplītis; E. Sīmanis; A. Kanonovs - Aina-Laimdota Kononovs, dzimusi 1922. gada 3. jūnijā Raunas pagastā; St. Božs - Staņislavs Božs, dzimis 1914. gada 14. novembrī Bērzpils pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Bērzpils pagasta "Lazdukalnā"; O. Zosulis - Oskars Zosulis, dzimis 1921. gada 21. augustā Kosas pagastā; V. Paukste - Vincents Paukšte, dzimis 1921. gada 20. februārī Kalupes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Kalupes "Saleniekos"; A. Stiebriņš - Alfreds Stiebriņš, dzimis 1921. gada 25. maijā Dignājas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Mālpils koppienotavā; A. Kraķis - Anna-Lūcija Kraķis, dzimusi 1920. gada 26. janvārī Lejasciema pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Vecgulbenes "Aizpurnēs"; M. Laucis - Klāra-Milija Laucis, 1922. gada 30. oktobrī Galgauskas pagastā; E. Alksnis; A. Vīndedzis - Aina-Merija Vīndedzis, dzimusi 1921. gada 15. janvārī Adulienas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Adulienas "Rūķīšos"; A. Kurmīti - Alberts-Edmunds Kurmītis, dzimis 1923. gada 17. martā Valmierā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Valmierā, Rubenes ielā 3; E. Dālbergs - Edgars-Eduards Dalbergs, dzimis 1920. gada 6. janvārī Jaunlaicenes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Trapenes "Vilkurijās"; E. Butāns - Eduards Butāns, dzimis 1920. gada 17. augustā Elkšņu pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Pļaviņu "Reteros";

Armands Strauja 2018. gada 19. jūnijs, 10:44:42

2. V. Zariņš; A. Eglītis - Anna Eglītis, dzimusi 1917. gada 19. novembrī Sarkaņu pagastā; I. Zīmulis - Ilgonis Zīmulis, dzimis 1922. gada 23. martā Erģemes pagastā; A. Pliskavs - Ausma Pliskavs, dzimusi 1923. gada 27. novembrī Strenčos, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Strenčos Trikātas ielā 22; A. Laukenbergs; A. Barbalis - Alberts Bārbalis, dzimis 1916. gada 28. janvārī Barkavas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Saldus "Sprīdīši"; J. Āķeris; M. Zariņš; M. Beikmanis - Modris Beikmanis, dzimis 1923. gada 21. jūnijā Vijciema pagastā; V. Kļaviņš - Vilibaldis Kļaviņš, dzimis 1922. gada 19. janvārī Jaungulbenes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Rencēnu pienotavā; P. Bērtiņš - Pēteris Bērtiņš, dzimis 1922. gada 30. novembrī Palsmanes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Palsmanes "Jaunliepkalnos"; A. Jekums; H. Rags - Hugo-Aleksandrs Rags, dzimis 1920. gada 12. augustā Sinoles pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Jaunpils pienotavā; P. Cīrulis - Paulis-Mārtiņš Cīrulis, dzimis 1923. gada 17. novembrī Blomes pagastā; A. Leja; A. Zaķis; A. Vītoliņa - Anna-Alvīna Vītoliņš, dzimusi 1918. gada 21. maijā Kalsnavas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Bēnes pienotavā; J. Serģis - Jānis-Cezars Serģis, dzimis 1924. gada 18. maijā Lejas pagastā; V. Saulītis - Valdis Saulītis, dzimis 1925. gada 17. februārī Jelgavā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Jaunpiebalgas "Liel-M(?)urdīnos"; J. Keiromēģis - Jānis-Elmārs Keiromēģis, dzimis 1921. gada 1. janvārī Opes muižā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Krapes "Modernsekos"; V. Drāka - Vilma Drāka, dzimusi 1923. gada 23. aprīlī Ķēču pagastā (avotā dzimšanas gads kļūdaini norādīts '33'); A. Ozols - Aldonija Ozols, dzimusi 1922. gada 24. janvārī Cirgaļu pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Cirgaļu "Vīboksnēs"; G. Slaidiņš - Gaida-Zilvija Slaidiņš, dzimusi 1924. gada 25. decembrī Allažu pagastā; E. Jansons - Alma-Ērika Jansons, dzimusi 1920. gada 13. oktobrī Ziemera pagastā; F. Šmits - Feliks Šmits, dzimis 1920. gada 7. jūnijā Bebru pagastā, tautas skaitīšanas laikā atradies atvaļinājumā Kokneses "Šmitos"; K. Kalniņš - Kārlis-Osvalds Kalniņš, dzimis 1915. gada 19. februārī Aizkraukles pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Grenču "Satos"; A. Bebris; M. Austriņš - Alma-Mirdza Austriņš, dzimusi 1924. gada 13. janvārī Sermūkšu pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Sermūkšu "Sīļos"; E. Aboliņš - Ērika Āboliņš, dzimusi 1924. gada 16. jūnijā Rīgā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Rīgā, Augusta Deglava ielā 36-5; J. Svītiņš - Jēkabs-Valdemārs Švītiņš, dzimis 1915. gada 8. maijā Codes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Lubānas Cesvainnieku piens s-bā;

Armands Strauja 2018. gada 19. jūnijs, 10:43:11

1. Attēlā zem fotoportretiem norādīto iniciāļu un uzvārdu atšifrējums un papildus informācija (dzimšanas datums, vieta, iepriekšējā pieraksta adrese) no 1941. gada Tautas skaitīšanas datiem Valkas apriņķa, Smiltenes pilsētā, Smiltenes Lauksaimniecības Mācības iestādē. K.Strauja - Kārlis Strauja, dzimis 1913. gada 19. augustā Atašienes pagastā; A. Krēvics - Ausma-Alīse Krēvics, dzimusi 1924. gada 6. janvārī Adulienas pagastā, pirms mācībām Smiltenes Lauksaimniecības skolā (turpmāk saīsinājumā - SLs) pieraksta adrese Adulienas pagasta "Vējiņos"; A. Pērkons - Hermīne-Albertīne Pērkons, dzimusi 1925. gada 7. aprīlī Dzelzavas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Dzelzavas pagasta "Eglīšos"; I. Strautmans - Indriķis-Arvīds Strautmanis, dzimis 1921. gada 2. decembrī Ozolnieku pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Rudbāržu sierotavā; L. Piliņš - Laimons Piliņš, dzimis 1919. gada 22. maijā Taurenes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Vecpiebalgas "Lauka-Sviļos"; E. Krauze - Erna Krauze, dzimusi 1923. 30. novembrī Vecpiebalgas pagastā; L. Sausais - Laimons Sausais, dzimis 1924. gada 29. martā Grundzāles pagastā; M. Jūra - Marta Jūra, dzimusi 1925. gada 20. aprīlī Dzelzavas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Dzelzavas 6kl pamatskolā; M. Bužs - Marija Bužs, dzimusi 1922. gada 4. jūnijā Balvu pagastā; I. Strazdiņš - Jānis Strazdiņš, dzimis 1923. gada 11. septembrī Bilskas pagastā; B. Ozoliņš - Biruta-Valtrauta Ozoliņš, dzimusi 1921. gada 12. aprīlī Lielstraupes pagastā; V. Dandens - Vera Dandens, dzimusi 1924. gada 15. augustā Gatartas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Drustu pagasta namā; I. Millers - Ilgors Millers, 1924. gada 8. oktobrī Grundzāles pagastā; M. Mežulis - Marianna Mežulis, dzimusi 1923. 19. februārī Bilskas pagastā; L. Skujiņš - Laima Skujiņš, dzimusi 1924. gada 6. oktobrī Smiltenes pagastā; A. Palavs - Andrejs Palavs/Palo, dzimis 1911. gada 7. decembrī Lādes pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Mālpils Zvirgzdu krej. punktā; P. Salenieks - Pēteris Salinieks, dzimis 1921. gada 14. aprīlī Barkavas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Barkavas "Frizelniekos"; V. Beķeris - Velta-Leontīne Beķeris, dzimusi 1924. gada 5. oktobrī Zalves pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Zalves "Kalna-Rozēs"; M. Svilis; P. Reinis - Piters Reinis, dzimis 1915. gada 11. decembrī Vidsmuižas pagastā, pirms mācībām SLs pieraksta adrese Daugavpilī Muitas ielā 2; C. Auziņš - Centis-Ziedonis Auziņš, dzimis 1923. gada 25. novembrī Gaujienas pagastā;

ANDRIS RAKE 2018. gada 17. jūnijs, 00:31:44

VIJA TATR no FB Old Latvians Photos: I am adding a photo 'borrowed' from the Zudusī Latvija website, to the Madliena photo album...the image is of the 1931? Madliena Elementary school class...my aunt is in the front row :)...if anyone recognizes anyone, please post in the comments or tag the photo,...thanks so much!!... http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/25423/ — kopā ar Maiga Arina, Karlis Ozolss, Simbardis?, Rasma Salming, Aina Macernieks, Ozolins Jaunkunz. (atpazītās personas atzīmētas BILDĒ)

ANDRIS RAKE 2018. gada 17. jūnijs, 00:08:38

Mācītājs: Jēkabs Kugrēns, geni:18A'A ☼1900_02_27 ÷ † 1965_09_28 (65) +Klīvlendā, ASV. Labā apakšējā stūrī Arvīds Lediņš, 1.5.8.1.1., geni:56d; ☼1925_19_11 ÷ † 2011_06_05 +Puzes.Kapi. (85) Vija Tate Komentārs FB sadaļā "Old Latvian Photos" (Te FOTO Ērti atzīmēt katru cilvēku atsevišķi līdzīgi kā www.geni.com ) I am adding a photo 'borrowed' from the Zudusī Latvija website, to the Madliena photo album...the image is of the 1942 Madliena confirmation class...if anyone recognizes anyone, please post in the comments or tag the photo...thanks so much!!...

Gunārs Silakaktiņš 2018. gada 15. jūnijs, 17:26:14

Tagad ēka Avotu ielā 10,1797.gadā Unger,1893. gadā Ungaru vai Ungera iela,kopš 1932.gada 28.XII Avotu iela. Ungers,1762.-1838.,birģermaistars no 1818.-1833. gadam. I ģildes loceklis, tirgotājs, dzimis Karalaučos. Dzīvojamā māja. Baletāžas stāvā bijusi amatnieku cunftu sapulces telpas, "Muses" biedrība un neliela teātra skatuve/saglabājusies/. Darbojusies brīvmūrnieku loža "Liepājas enkurs". Pēc II kara metālrūpnīcas "Liepāja" kantoris, grāmatvedība, klubs. 19.gs. 60-tos gados peldsezonā neilgu laiku uzturējies Krievijas cars Nikolajs I

Artis Freimanis 2018. gada 12. jūnijs, 20:38:50

Vajadzētu vietu izlabot

Gunārs Silakaktiņš 2018. gada 23. maijs, 11:58:47

Cik man zināms, tad Trekņu muiža gan dedzināta 1905. gada decembrī, taču atjaunota un sagrauta 1944. gada novembrī, Kurzemes katla kauju laikā. Muižai piederējusi liela, pilna cikla pienotava. Bijušo īpašnieku pēcteči tagad dzīvo Dānijā. Manā kolekcijā ir daudz labākas kvalitātes foto, taču skrējienā ar 21. gadsimtu esmu samierinājies kā zaudētājs un neprotu attēlu pievienot. Gunārs Silakaktiņš.

Valts Kalniņš 2018. gada 22. maijs, 11:22:16

Ļoti līdzīga ēka Čiekurkalna 2. līnijā. Varbūt šī pārvesta?https://www.google.lv/maps/@56.9851206,24.1624836,3a,37.5y,133.12h,92.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfhOzEgIPOYbIx4JdzAD53A!2e0!7i13312!8i6656

Dace Birzmale 2018. gada 21. maijs, 16:36:09

Kora diriģents ir mans vecaistēvs - Arvīds Rihters

Armands Strauja 2018. gada 21. maijs, 14:30:17

Lūgums orģināla glabātājam atsaukties, vēlos vienoties, lai uz e-pastu atsūtītu attēlu labākā izšķirtspējā, kurā varētu salasīt norādītos iniciāļus un vārdus zem katra portreta.

Lilita Rašmane 2018. gada 18. maijs, 13:57:19

Paldies par aizrādījumu.

Lilita Rašmane 2018. gada 18. maijs, 13:52:11

Paldies par papildinājumu.

Lilita Rašmane 2018. gada 18. maijs, 13:50:38

Paldies par labojumu.

Lilita Rašmane 2018. gada 18. maijs, 13:43:30

Paldies par aizrādījumu. Izlabots.

Lilita Rašmane 2018. gada 18. maijs, 13:37:24

Paldies par aizrādījumu. Spriežot pēc tā, ka bildē redzamais tilts ļoti izskatās pēc vecā Grīvas akmens tilta pāri Laucesas upei, vieta ir bijusī pilsēta Grīva, tagad Daugavpils daļa.

Aigars Zeltiņš 2018. gada 18. maijs, 11:53:16

Anotāciju veidotājiem ! Šajā fotogrāfijā redzama situācija kādā no 1.pasaules kara dienām - dzeloņdrāšu nostiprinājumi gar krastu, pamestas ēkas, saspridzināts tilts, karavīri, utt., bet anotācijā no tā nav ne vārda.

Aigars Zeltiņš 2018. gada 18. maijs, 11:40:19

Skats no 1.pasaules karā sagrautās bazilikas drupām.

Agris Jermacāns 2018. gada 18. maijs, 11:18:51

Lūdzu izlabot anotāciju. Piemineklis 7.Siguldas kājnieku pulka kritušajiem karavīriem Alūksnē celts pēc tēlnieka J.Miesnieka meta. 1923.gada 20.jūnijā to atklāja Valsts prezidents Jānis Čakste.Padomju okupācijas laikā 1953.gadā pieminekli nojauca Atjaunoto pieminekli 2009.gada 16.oktobrī atklāja Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Aigars Zeltiņš 2018. gada 18. maijs, 10:14:42

Kļūda anotācijā ! Anotācijā tiek runāts par pašreizējo Ilūkstes Romas katoļu baznīcu, Vienības laukumā 2, bet attēlā redzama 1.pasaules kara laikā sagrautā bazilika, Brīvības ielā 6.

Aigars Zeltiņš 2018. gada 17. maijs, 15:37:39

Izpētot bildi, māc lielas šaubas, ka tā ir Ilūkste, proti: 1. drupas neatbilst bazilikas būvei (drupām)... 2. otrpus ceļa nebija tādas baznīcas ... 3. ja otrpus ceļa domāta katoļu baznīca, tad par tuvu upei ... 4. u.c. apstākļi ...

Lilita Rašmane 2018. gada 17. maijs, 15:27:22

Paldies par informāciju!

Malda Mitane 2018. gada 16. maijs, 19:23:33

Malda Mitāne, Kārļa Troma mazmeita: Apstiprinu augstāk doto informāciju par Kārli Tromu un viņa dēlu Robertu. Vēlos piebilst, ka Kārļa meita Anna (dz. 1907) apprecējās 1927.g. ar Arturu Unguru (dz.1902). Viņi Ārciemā pie Stacijas uzcēla māju Atari, kur izdaudzināja trīs meitas. Arturs turpināja sievas tēva profesiju, 1940-1962.g. nostrādādams par mežsargu Ārciema mežniecībā. Arturs un Anna Unguri apglabāti Alojas kapos.