Pēdējie pievienotie komentāri
Aldis Apsītis 2011. gada 4. marts, 20:16:16

Te redzama Smiltenes muiža līdz 1910.-tajam gadam.Zalcmanes kundze,varbūt par Smiltenes jautājumiem piezvaniet man?Pagājušogad Jūs tā arī nepiezvanījāt.29239261

Aldis Apsītis 2011. gada 4. marts, 20:09:06

Tā nav fotogrāfija,bet gan gravīras fotokopija un datējas ar 1859.gadu un ir Smiltenes baznīcas atklāšana

Aldis Apsītis 2011. gada 4. marts, 20:01:45

Šo foto droši datējam līdz 1918.-tajam

Aldis Apsītis 2011. gada 4. marts, 19:59:22

Šo atklātni droši datējam ar 1910.-to gadu

Valdo Rinkuss-Šmits 2011. gada 4. marts, 12:37:07

Valdo Rinkuss-Šmits 1920.gads-Aizkraukles pilsēta?Aizkraukles(Stučkas) pilsētciematu dibināja 1961.gadā.1967.gadā Stučkas(Aizkraukles)pilsēta ieguva pilsētas statusu.Bet,vēl aizvien,pastāv Aizkraukles pagasts.

Valdo Rinkuss-Šmits 2011. gada 4. marts, 12:09:44

Valdo Rinkuss-Šmits Stūres krogs.Koknese.Nedaudz tālāk,labajā pusē atrodas Kokneses pilsdrupas.

Andris Grīnbergs 2011. gada 4. marts, 11:03:16

Šī vieta ir apmēram puskilometru lejpus Ainavu kraujas.

Laine Krūskopa-Bodniece 2011. gada 3. marts, 23:06:48

no labās puses pirmais Jānis Tīmanis, trešais Kārlis Vīņauds, piektā Emma Tonija Tīmane (Kārļa Vīņauda meita). Domāju, ka puika varētu būt Emmas un Jāņa dēls Gunārs. Un jaunie cilvēki varētu būt Augusta otra meita Berta ar vīru Ernestu Bindi.

Ansis Opmanis 2011. gada 3. marts, 21:28:29

Gaujas kreisais krasts augšpus Ligatnes ietekas, redzams arī Spriņģu iezis

Ansis Opmanis 2011. gada 3. marts, 21:13:09

vieta ir Ēdoles pagasts

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 12:18:08

Zvārtes iezis.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 12:15:50

Skats no Ainavu kraujas uz Amatas ieleju.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 12:14:34

Domājams, ka attēlā ir Gauja.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 12:10:17

Domājams, ka tā ir Svētavota ala (Dzelzs vārti). Tagad aizbūvēta un nepieejama.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 11:47:52

Abavas rumba. Skats uz kreiso krastu, kas mūsdienās pamatīgi aizaudzis. Valgales upītei arī ir ūdenskritums, bet tas nav attēlā.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 11:38:57

Izskatās pēc Lustūža (Līgatnes centrs). Krogus kalns varētu būt tā otrais nosaukums.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 11:35:10

Pilnīgi atbalstu V.Spundiņa komentāru - tās ir Ramātu klintis, to lejasgals. Skats pāri Gaujas vecupei.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 11:31:59

Kolosāls - unikāls foto! Visticamāk, ka tas ir zudušais Varžupītes ūdenskritums. Žēl, ka foto atradies mazliet par vēlu, citādi būtu varēts to ielikt grāmatā par Latvijas ūdenskritumiem.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 11:22:57

Lustūža klints atrodas Līgatnes centrā, nevis Raiskuma vai Lielstraupes pagastā, kā minēts te.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 11:21:24

Zvārtes iezis. Tolaik vēl bez ainaviskās nišas klints apakšā.

Andris Grīnbergs 2011. gada 3. marts, 11:15:45

Droši vien, ka Kārlis Bukums ir foto autors. Šis katrā ziņā vērtīgs foto attēls!

Laine Krūskopa-Bodniece 2011. gada 2. marts, 22:50:09

Priekšplānā stāv Artūrs Banga ar kundzi Rasmu Bangu

Laine Krūskopa-Bodniece 2011. gada 2. marts, 22:49:13

Artūrs Banga

Laine Krūskopa-Bodniece 2011. gada 2. marts, 22:24:25

Foto tapis 1934.gada 14.novembrī. Emmai Božai piedzimis dēls Oļģerts.

Juris Urtāns 2011. gada 2. marts, 15:57:11

Vai autors nav Kārlis Bukums (ne Burkums), kas aktīvi vāca un nodeva folkloru pēc I P.k. un kas līdz mūža galam dzīvoja pie Valmieras?