Pēdējie pievienotie komentāri
Valdis Apsītis 2022. gada 8. marts, 14:50:09

1957.gada jūlijā

Uldis Bikše 2022. gada 4. marts, 18:43:40

Paldies par labojumu - Salacgrīvas pilsēta!

Irēna Matisone 2022. gada 3. marts, 15:53:56

Nosaukumā joprojām kļūda tēvavārdā. Jābūt: ... Jāņa-Teodora dēls ...

Emīls Rusovs 2022. gada 28. februāris, 22:26:40

Mans vecvectēvs.

Aldis Apsītis 2022. gada 21. februāris, 14:16:32

Laikam jau JAWA-350,JO IZSKATĀS,KA IR DIVCILINDRU MOTORS...NU BET TAS TĀ

Aldis Apsītis 2022. gada 21. februāris, 14:08:59

Foto līdz 1909.gadam,jo vēl nav jumta izbūves....

Aldis Apsītis 2022. gada 21. februāris, 14:06:16

Šī ēka konkrēti atrodas vācu ordeņa pils jeb pilsdrupu teritorijā.

Maruta Auzina 2022. gada 20. februāris, 10:19:21

Otrajā rindā pirmā no kreisās stāv Antona sieva Helēna Dvinska, dzimusi Strapcāne. Vīrietis blakus līgavainim noteikti ir Antons Dvinskis.

alma kaurāte 2022. gada 13. februāris, 15:55:49

(turpin.) Haralds Biezais bija Andra krusttēvs. Šie vīri bija studiju biedri, teologu brālības "Betānija", vēlāk "Ausekļa" biedri, labi draugi. Visi trīs 1944. gadā devās trimdā. Foto no Laimas Urdzes arhīva." (397. lpp.)

alma kaurāte 2022. gada 13. februāris, 15:41:46

Attēls publicēts Straupes grāmata (2007) apakšnodaļā Atmiņas par mācītāju Edgaru Langi ar parakstu "Trīs mācītāji - no kreisās Edgars Lange, Haralds Biezais, L. Čuibe - Straupes mācītājmājas laukos Langes dēla Andra kristībās 1943. gada 5. septembri"

Irēna Matisone 2022. gada 10. februāris, 17:54:48

Vietā, kur arī mūsdienās atrodas vēsturiskā Mangaļu pagasta nama ēka, starp Daugavgrīvas Balto baznīcu un Daugavu kādreiz atradies Baltās baznīcas krogs jeb Tērauda krogs, kas piederējis Mangaļu muižas Baronesei Budbergai. Vēlāk kroga vietā iekārtota podnieka darbnīca, bet pēc tam - 20.gs. pirmajā ceturksnī uzcēla pagastnamu. Līdzās Mangaļu pagasta valdei šeit kādu laiku atradās telpas 6-klasīgai pamatskolai (sākot ar 1925. gadu - Rīgas pilsētas 29. pamatskola). Ap 1950. gadu ēkā iekārtoja jūrskolu, ko tautā dēvēja par Jungu skolu vai Jundzeni. Vēlāk ēkā Baltāsbaznīcas ielā 52 atradās Rīgas traleru flotes administrācija, Rīgas pilsētas invalīdu biedrība, dažādi komercuzņēmumi. Mūsdienās ēka privatizēta. /Avots: Aivars Jakovičs. Rīgas piejūra. 2.daļa. - 157.-158.lpp./

Agris Pontags 2022. gada 10. februāris, 07:48:51

Jānis Rusovs 1945. gada 21. septembrī (37) Lielmežs, Jaunpiebalga, Jaunpiebalga pagasts, Jaunpiebalgas novads, Latvija (Miris no šautas brūces (sadursmē ar čekistiem))

Agris Jermacāns 2022. gada 5. februāris, 18:43:38

Precizēts: Ančkinu pamatškolas / Workawas pogasta / Daugavpils aprinka / Upenik Marija. Vertikāli: Škilteru cima

Agris Jermacāns 2022. gada 5. februāris, 18:30:50

Daugavpils apriņķa Varkavas pagasta, Šķilteru ciema Upeniek Maiga

Kristaps Diura 2022. gada 4. februāris, 17:37:07

Fotogrāfija uzņemta šeit: 56°57'31.5"N 24°06'07.1"E

Valdis Apsītis 2022. gada 2. februāris, 01:40:52

No kreisās puses 1. stāv - Juris Vītiņš no Mazsalacas draudzes Valtenbeģu muižas Veclīču mājām 26.gadu vecumā 1911.gadā. Juris Edmunds Vītiņš dzimis dvīnis (ar brāli Hariju Arnoldu Vītiņu) 1885.gada 26.jūnijā Mazsalacas draudzes Valtenberģu muižas Silzemniekos Jāņa un Jūlijas dēls. Salaulāts ar Mariju Vītiņu (1898.-1965.) Meita Vera Vītiņa (vēlāk Andersone) (1930-2015.) Juris Vītiņš miris Valmierā un apglabāts Valmieras pilētas kapos (VK1-C5-3-000-00005)

Inga Krastiņa 2022. gada 29. janvāris, 12:26:20

Guntis Puriņš ir Jāņa Artūra Puriņa un Malvīnes Puriņas (dzim. Tiltiņa) dēls.

Inga Krastiņa 2022. gada 29. janvāris, 12:25:47

Jāņa Artūra Puriņa un Malvīnes Puriņas (dzim. Tiltiņa) dēls.

Irēna Matisone 2022. gada 22. janvāris, 00:17:58

Didrihs Švēders studējis medicīnu un pēdējo gadu arī strādājis Tartu Universitātē no 1882.-1889. gadam. Ziņas no Tartu Nacionālā arhīva.

Irēna Matisone 2022. gada 22. janvāris, 00:11:42

Didrihs Švēders studējis medicīnu Tartu Universitātē no 1882.-1889.gadam (pēdējo gadu tur arī strādājis). (Ziņas no Tartu Nacionālā arhīva.)

Margita Pētersone 2022. gada 20. janvāris, 13:26:09

Labdien! Varbūt šīs fotogrāfijas īpašniekam ir kāds info par "Kaķu" netālo kaimiņu māju "Zeiri" vai tās īpašniekiem, kad šī māja vēl eksistēja?

Irēna Matisone 2022. gada 19. janvāris, 20:14:56

Didriķa Didrihsona brālēns Didrihs Švēders Tartu Universitātē studējis medicīnu (pēdējā gadā arī strādājis) no 1882.-1889. gadam. (Ziņas no Tartu Nacionālā arhīva).

Aldis Apsītis 2022. gada 18. janvāris, 16:22:13

Un kāpēc grupas fotogrāfija tiek saukta par portretu?????????

Aldis Apsītis 2022. gada 18. janvāris, 16:19:36

No kurienes rodas gada skaitlis 1920???????

Maruta Auzina 2022. gada 17. janvāris, 13:53:56

Mūsu ģimenei piederošās šādas fotogrāfijas otrā pusē rokrakstā rakstīts: 1936.g. Pilns teksts: "Par atmiņu no Dakana Viļakā 1936.g."