Pēdējie pievienotie komentāri
Mārtiņš Saulespurēns 2021. gada 15. jūnijs, 13:23:00

Precizēšu.Ši nav atklātne. Tas ir noskanēts krāsainais diapozitīvs. Trīsdesmito gadu otrā pusē jau bija pieejami krāsaino diapozitīvu filmas. Tās tirgoja Arnolds Cālītis savā veikalā.

Lilita Rašmane 2021. gada 15. jūnijs, 09:25:10

Paldies par papildinājumu!

Lilita Rašmane 2021. gada 15. jūnijs, 09:18:32

Paldies par informāciju.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. jūnijs, 15:48:49

Paldies par informāciju.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. jūnijs, 15:20:41

Paldies par informāciju!

Irēna Matisone 2021. gada 12. jūnijs, 15:58:33

Zaļāsskolas bērnudārza pirmā vadītāja (gan tikai līdz kāzām) ir Augusta Dombrovska meita Katrīna Elizabete Dombrovska (laul. Jaunkalniņa-Lintere; 1877-1963. Otra audzinātāja un tās pēctece bija Marta Rinka (1880 mangaļu pag. Aplokciema Vaķiltos - 1953 ASV). Avots: A.Grāpis. Mūžs un veikums. Dzīvesgaita. Veltījumi. Grāmatas. Raksti. Dokumenti. Rīga: INDEX i, 2006. – 418.lpp.

Irēna Matisone 2021. gada 11. jūnijs, 18:28:50

Attēlā:Rīgas Augusta Dombrovska (29.) pamatskola (bijusī Augusta Dombrovska celtās Proģimnāzijas ēka. Zaļāskola - bērnudārzs (celta 1899-1900.g.) ir pavisam cita A.Dombrovska ēka). Fot6ografēts 1933.g. Skolotāji: 2.r. 1. Anna Siliņa; 2. Andrejs Verners; 3. Emma Krasta (1895-1951); 4. vēstures skolotājs un mācību grāmatu autors Gerhards Vulfs; 5. Kārlis Brēmanis (1867 Drabešu Kalna Palmēnos-1945 Vācijā) - skolotājs, skolas pārzinis Vecmīlgrāvī (1893-1933); 6. Jānis Rācenis (skolas pārzinis (1933-1940), 7. Agnese Vīgante (dz. Šlesere): 8. Anna Rikarte; 3.r. no r.: 1. E.Krastiņa; 3. dziedāšanas skolotāja Elza Gusmane-Cīrule; 4. Hilda Ūdre; augšējā r. Jānis Vīgants (nākošais Kundziņsalas pamatskolas pārzinis).

Irēna Matisone 2021. gada 11. jūnijs, 17:36:49

Vecmīlgrāvis. Galvaspilsētas Rīgas Augusta Dombrovska(29.) pamatskola. Vingrošanas stunda pie skolotāja Jāņa Vīganta *(no apm. 1933.g. Kundziņsalas pamatskolas pārzinis).

Irēna Matisone 2021. gada 11. jūnijs, 17:16:38

Attēlā: Vecmīlgrāvis. Galvaspilsētas Rīgas Augusta Dombrovska 29. pamatskolas zālē 30.05.1936. gadā. Svinīgais akts par godu skolotāja Andreja Vernera (1881-1959) darba gaitu nobeigumam un skolotāju Annas Siliņas un Agneses Vīgantes (Šleseres) klašu izlaidumam 1936. maijā. 1. r. no kr.: 3. Andrejs Verners, skolas pārzinis (1933-190) Jānis Rācenis (dz. 1901 Bilskas pag.-1983 Smiltenē); 2. r. no kr.: 1. un 2. ilggadējais skolotājs un pārzinis (1893-1933), cimzietis Kārlis Brēmanis (Jēkaba d.; 1867 Drabešu pag. Kalna Palmēnos-1945 Vācijā) ar k-dzi Johannu Brēmani (dz. Bahu) (pie zāles sienas (vidū) citu portretu vidū arī ilgadējā skolas pārziņa Kārļa Brēmaņa portrets); 3. r. no kr.: 1. Vecāku komitejas pārstāve Erna Kalcenava-Brēmane (dz. Vīksne; 1902-1991; 1942.g. atraitne; 1965.g. prec. ar Haraldu Brēmani), 3. Marta Margarēta Rinka (1880-1953), zobārste Amēlija Štauvere (dz. Bone); 4. r. (vidū) vēstures skolotājs, vēstures mācību grāmatu autors Gothards Vulfs; labajā puse (zāles galā, baltajā jakā) skolotāja Anna Rikarte (1898-1990).

Lilita Rašmane 2021. gada 10. jūnijs, 16:30:37

Paldies par precizējumu!

Lilita Rašmane 2021. gada 10. jūnijs, 16:28:51

Paldies par precizējumu!

Lilita Rašmane 2021. gada 10. jūnijs, 16:26:41

Paldies par precizējumu!

Lilita Rašmane 2021. gada 10. jūnijs, 16:24:15

Paldies par precizējumu!

Armands Strauja 2021. gada 10. jūnijs, 15:28:09

Līdzīgu attēlu kopums, A.Goba šai pašā izskatā un ietērpā, un arī vidē, kas ir dārzā pie ziedoša koka, tiek pārdots senlietu izsolē (www.artembassy.lv), var salīdzinoši droši secināt, ka attēli visdrīzāk ir no vienas un tās pašas foto sesijas. Pārdodamo fotogrāfiju aizmugurē norādīts to uzņemšanas gads un datums "1969. 2.jūn".

Armands Strauja 2021. gada 10. jūnijs, 15:27:58

Līdzīgu attēlu kopums, A.Goba šai pašā izskatā un ietērpā, un arī vidē, kas ir dārzā pie ziedoša koka, tiek pārdots senlietu izsolē (www.artembassy.lv), var salīdzinoši droši secināt, ka attēli visdrīzāk ir no vienas un tās pašas foto sesijas. Pārdodamo fotogrāfiju aizmugurē norādīts to uzņemšanas gads un datums "1969. 2.jūn".

Armands Strauja 2021. gada 10. jūnijs, 15:27:39

Līdzīgu attēlu kopums, A.Goba šai pašā izskatā un ietērpā, un arī vidē, kas ir dārzā pie ziedoša koka, tiek pārdots senlietu izsolē (www.artembassy.lv), var salīdzinoši droši secināt, ka attēli visdrīzāk ir no vienas un tās pašas foto sesijas. Pārdodamo fotogrāfiju aizmugurē norādīts to uzņemšanas gads un datums "1969. 2.jūn".

Armands Strauja 2021. gada 10. jūnijs, 15:17:20

Identisks attēls tiek pārdots senlietu izsolē (www.artembassy.lv), pārdodamās fotogrāfijas aizmugurē norādīts tās uzņemšanas gads "1959".

Lilita Rašmane 2021. gada 7. jūnijs, 17:31:27

Paldies par informāciju.

Jānis Čirkšis 2021. gada 6. jūnijs, 14:52:27

Ēka pajūgu aizmugurē bijušais Latviešu biedrības nams Liepājā.PSRS laikā, 60-jos,70-jos gados, šajā ēkā bija Liepājas pilsētas kultūras nams.Izmantoja dažādi. Atceros, ka šeit apmeklēju kādu izreklamētu, publisku tiesas sēdi, kurā pasludināja spriedumu kādiem noziedzniekiem. Kultūras nams atradās Ugunsdzēsēju laukumā, pilsētas centrā. Ēka atradās starp Ludviķa un Avotu ielām.Kultūras nams nojaukts vēl padomju laikā.Fotogrāfijā redzams Avotu ielas sākuma posms.

Lilita Rašmane 2021. gada 4. jūnijs, 10:06:47

Paldies par informāciju.

Armands Strauja 2021. gada 3. jūnijs, 16:53:05

Arī šeit anotācijā visdrīzāk jābūt "1921", "2021" vietā.

Armands Strauja 2021. gada 3. jūnijs, 16:52:45

Anotācijā visdrīzāk jābūt "1921", "2021" vietā.

Indulis Zvirgzdiņš 2021. gada 3. jūnijs, 08:45:39

Domājams, fotografēts pie Jāņa Trotīša mājas Lazdonas ielā 16

Lilita Rašmane 2021. gada 27. maijs, 12:06:01

Paldies par informāciju!

Artūrs Bārbals 2021. gada 25. maijs, 20:41:01

Skola dibināta 1956. gadā. 1958. gadā ekspluatācijā nodeva tagadējo skolas ēku, savukārt, internāta ēkas celtniecību - 1960.gadā. Pirmās skolas pastāvēšanas gada laikā, skolā bija tikai trīs klases (5;6;7), vēlāk, pieaugot skolēnu skaitam, līdz pilnai vidusskolai. Gadu laikā skolai piemituši dažādi statusi, piemēram, vidusskolas, astoņgadīgās skolas un tad deviņgadīgās (pamatskolas). Biržu internātpamatskola 2018.gadā pavada pēdējo gadu ar šādu nosaukumu - tā tiek slēgta. Pašlaik tajā iekārtota Biržu pamatskola.