Pēdējie pievienotie komentāri
Lilita Rašmane 2021. gada 19. aprīlis, 11:02:05

Paldies par vērību! Izlabots.

Armands Strauja 2021. gada 14. aprīlis, 19:58:54

Valdis Apsītis drošvien pārrakstījies, "1969" vietā domājis "1869".

Lilita Rašmane 2021. gada 14. aprīlis, 13:19:07

Pagriezts.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. aprīlis, 13:14:26

Pagriezts.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. aprīlis, 12:50:45

Paldies par labojumu.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. aprīlis, 12:45:40

Paldies par informāciju.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. aprīlis, 12:43:12

Paldies par informāciju.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. aprīlis, 12:38:54

Papildināts.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. aprīlis, 12:34:12

Pielabots.

Lilita Rašmane 2021. gada 14. aprīlis, 12:24:38

Precizēts.

Atis Klušs 2021. gada 13. aprīlis, 05:29:26

Lūdzu pagrieziet, lielā dzirnavu ēka bija kreisajā krastā.

Atis Klušs 2021. gada 13. aprīlis, 05:23:39

Tiešām šis ir spoguļattēls. Vajadzētu pagriezt, citādi acis mežģās.

Atis Klušs 2021. gada 13. aprīlis, 05:20:49

Mašnovska muižu enciklopēdijā ir līdzīgs šīs ēkas foto - Baltmuiža. Tā kas kādreiz Lašu, tagad Eglaines pagastā. Nav iemesla apšaubīt.

Atis Klušs 2021. gada 13. aprīlis, 05:06:11

Tagad jau droši varu teikt - Stienes dzirnavas.

gatis zarinš 2021. gada 12. aprīlis, 23:00:31

Fotogrāfijā nav redzams Sarkanā Karoga ordenis, bet parastā krūšu zīme "Gvardija" (kriev:Нагрудный знак «Гва́рдия»). Kā arī medaļa "Par uzvaru pār Vāciju"(kriev:Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»). Vidējo medaļu nevar atpazīt.

Valdis Apsītis 2021. gada 11. aprīlis, 01:00:51

Mežsargs Kārlis Troms (vāc. Kahrl Tromm) dzimis Alojas draudzes Stābeģu /Stakenberģu privātmuižas Krogzemniekos 1969.g. 21.oktobrī. Tēvs - Hans Troms (Hans Tromm), māte Trīne Krastiņa (Trihn Krastin). Kūmas - 3) Grāfiene Marija Siversa (Grafin Maria Sievers). Sieva Ilze Troms (dzimusi Millere), Bērni: dēls Roberts un meita Anna. Miris 1931.g. 27.februārī un apglabāts Pāles pagasta Ārciema kapos. Jaunākais brālis Augusts Troms dzimis 1870.g. novembrī. Alojas Stābeģu/Stakenberģu privātmuižas vēlāk Ainažu virsmežniecības 23. apgaitas mežsargs.

Valdis Apsītis 2021. gada 10. aprīlis, 14:29:18

Mežsargs Kārlis Troms (vāc. Kahrl Tromm) dzimis Alojas draudzes Stābeģu /Stakenberģu privātmuižas Krogzemniekos 1969.g. 21.oktobrī. Tēvs - Hans Troms (Hans Tromm), māte Trīne Krastiņa (Trihn Krastin). Kūmas - 3) Grāfiene Marija Siversa (Grafin Maria Sievers). Sieva Ilze Troms (dzimusi Millere), Bērni: dēls Roberts un meita Anna. Miris 1931.g. 27.februārī un apglabāts Pāles pagasta Ārciema kapos. Jaunākais brālis Augusts Troms dzimis 1870.g. novembrī. Alojas Stābeģu/Stakenberģu privātmuižas vēlāk Ainažu virsmežniecības 23. apgaitas mežsargs.

Valdis Apsītis 2021. gada 10. aprīlis, 12:21:41

Meža Dzīve, Nr 8-9 (01.-04.-1926.) Fragments no "Meža darbinieki sabiedriskā laukā" ..."Starp citu ari šeit gribu aizrādīt uz vienu tādu priekšzīmīgu lauku sabiedrisku darbinieku — Skulberģu virsmežzini Andreju Zaļais kgu. Pie viņa var redzēt, ko visu var izdarīt apzinīgs, iekšēji nosvērts, darbīgs darbinieks un kāds tādam var būt iespaids apkārtējā sabiedrībā. No otras puses atkal, ka šāds intensīvs sabiedrisks darbs nebūt neatstāj nelabvēlīgu iespaidu uz viņa tiešo amata uzdevumu izpildīšanu. Ari savā virsmežniecībā, kancelejā, viņš ir apbrīnojams ar savu rūpību, dziļo interesi, sirsnīgo nodošanos darbam, korekto un laipno pretimnākšanu iedzīvotajiem, pat vis tam mazākam, nabadzīgākam pilsonim, kas sevišķi ir uzsverams. Un ka pati sabiedrība meklēt meklē šādus korektus, pašaizliedzīgus darbiniekus, māk zināmā mērā viņus novērtēt un nostādīt vadošās vietās, rāda Zaļā kga plašā, darbība un izcilus stāvoklis vietējā sabiedrībā. Atliek tikai aizrādīt uz to, ka viņš ir pagasta padomes priekšsēdētājs, draudzes padomes revīzijas padomē, piensaimnieku biedrības un kopmoderniec. revīzijas komisijas priekšsēdētājs, vietējā bankā padomes loceklis, vietējās šachu biedrības priekšnieks, Nac. atvaļināto karavīru biedrības valdes loceklis, Saviesīgās biedrības valdes loceklis un Mednieku biedrības valdes loceklis. Sakarā ar to, viņam ir liels iespaids uz visu apkārtnes dzīvi. Kas viņu ir vērojis šinī darbā, tam jāatzīst, cik lielu svētību viņa darbs un perso nība atnes apkārtnei. Bet no otras puses šis piemērs ari rāda, ka sabiedrība meklē šādus darbiniekus, ka viņi nepieciešami un tamdēļ tam vajadzētu būt uzmudinājumam citiem nepalikt malā, bet sekot Zaļā kga priekšzīmei un ziedot daļu no sava brīvā laika un spēkiem sabiedriskam darbam un cilvēkiem."

Valdis Apsītis 2021. gada 10. aprīlis, 04:12:48

Foto 1946.g. Šis ordenis tika izveidots Krievijas pilsoņu kara laikā. Sarkanā Karoga ordenis (krievu: Орден Красного Знамени) bija pirmais padomju ordenis līdz 1930. gadam. Domājams, jaunietis humoru mīlot piespraudis kara laikā gūtās trofejas!

Valdis Apsītis 2021. gada 9. aprīlis, 18:37:10

No kreisās puses pirmais - Mazsalacas virsmežniecības virsmežzinis Andrejs Zaļais ar kundzi.

Lilita Rašmane 2021. gada 9. aprīlis, 09:05:07

Papildināts.

Valdis Apsītis 2021. gada 8. aprīlis, 11:44:58

Pamalē Jaunlauru mājas, kur atradās kolhoza Iģe kantoris.

Lilita Rašmane 2021. gada 8. aprīlis, 09:30:37

Paldies par informāciju.

Lilita Rašmane 2021. gada 8. aprīlis, 09:27:16

Paldies par informāciju.

Valdis Apsītis 2021. gada 7. aprīlis, 23:49:10

No kreisās puses pirmais - Alojas rajona Īģes ciema kolhoza "Īģe" priekšsēdētājs Kārlis Puroms Miķeļa dēls no Degumu mājām un otrais - kolhoza "Īģe" grāmatvedis Uldis Apsītis Gotholda dēls no Jaunlauru mājām.