Rīga. 15.maija laukums, [193-],
Rīga
Jaunjelgava, [192-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava, [192-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava, [192-],
Jaunjelgavas pilsēta
Mazsalaca. Salaca pie Neļķu klintīm, [193-],
Mazsalacas pagasts
Madona. Baznīcas ezers, [193-],
Madonas pilsēta