Otaņķu pagasts. Mājas "Skujas", 1953,
Otaņķu pagasts
Otaņķu pagasts. Māja "Atvases", 1953,
Otaņķu pagasts
Otaņķu pagasts. Mājas "Rugāji", 1953,
Otaņķu pagasts
Audēja Anna Mielava Otaņķos, 1953,
Otaņķu pagasts
Rucavas pagasts. Mājas "Pērkoni", 1953,
Rucavas pagasts