Rēzekne. Ainava pie slūžām, [193-?],
Rēzekne
Limbažu ģimnāzijas ēka, [193-],
Limbažu pilsēta
Rēzekne. Fotokolāža, [193-?],
Rēzekne
Ludzas Romas katoļu baznīca, [193-],
Ludzas pilsēta
Ludza. Skats uz ezeru, [193-],
Ludzas pilsēta
Ādažu luterāņu baznīca , [193-?],
Ādažu novads
Ādažu luterāņu baznīca , [193-?],
Ādažu novads
Rēzekne. Fotokolāža, [193-?],
Rēzekne
Lorelejas klints pie Pļaviņām, [193-?],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Oliņkalna, [193-?],
Klintaines pagasts
Oliņkalns, [193-?],
Klintaines pagasts
Lokstiņas upītes klintis, [193-?],
Klintaines pagasts
Kokneses pilsdrupas, [192-?],
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [193-?],
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [193-?],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-?],
Kokneses pagasts