Varakļāni. Bērnudārzs, [1959],
Varakļānu pilsēta
Varakļānu vidusskola, [1959],
Varakļānu pilsēta