Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Smiltenes pilsēta
Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [19--],
Smiltenes pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Smiltenes pilsēta
Neatpazītu vīriešu grupas portrets, [19--],
Smiltenes pilsēta
Nezināma sieviete tautas tērpā, [193-],
Smiltenes pilsēta
Nezināma jaunā pāra kāzu portrets, 1940-08-28,
Smiltenes pilsēta
Nezināmas jaunas sievietes iesvētību portrets, 1925-05-24,
Smiltenes pilsēta
Nezināmas jaunas sievietes portrets, [193-],
Smiltenes pilsēta
Madonas vidusskola, 1927,
Madonas pilsēta
Neatpazītu zēnu dubultportrets, [193-?],
Smiltenes pilsēta