Skrīveru novads. Mājas "Vecapsēni", [197-],
Skrīveru novads
Skrīveru novads. Mājas "Vecapsēni", [197-],
Skrīveru novads
Skrīveru novads. Mājas "Vecapsēni", [197-],
Skrīveru novads
Ādolfs un Rozālija Smeiļi, [197-],
Skrīveru novads
Jelgavas pils, [197-],
Jelgava
Anele Ļoļāne ar dēlu Vladislavu, [197-],
Andrupenes pagasts
Māja Dvarču ciemā, [197-],
Mākoņkalna pagasts
Rozālija Smeile (dzimusi Žeimote), [197-],
Mākoņkalna pagasts
Bārbala Žeimote, [197-],
Mākoņkalna pagasts