Mājas nojaukšana Aizkraukles apkaimē, 1962,
Aizkraukles novads
Seglinieku krāces, 1964,
Klintaines pagasts
Sēlpils pilskalns, 1964,
Sēlpils pagasts
Skats uz Oliņkalnu un Dūņuleju, [193-],
Klintaines pagasts
Sēlpils pilskalns, 1964,
Sēlpils pagasts
Oliņkrāce, 1964,
Klintaines pagasts
Liepavots, 1962,
Staburaga pagasts
Daugava lejpus Piksteres, 1964,
Salas novads
Uz Staburaga atlūzām, 1953,
Staburaga pagasts
Daugava pie Aizkraukles, 1962,
Aizkraukles novads
Klintaines pagasts. Dūņuleja, 1964,
Klintaines pagasts
Klintaines pagasts. Dūņuleja, 1964,
Klintaines pagasts