Valka. Neatpazītu cilvēku grupas portrets, 1936-12-25,
Valkas pilsēta
Valka. Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Valkas pilsēta
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Valkas pilsēta
Edgars Ernests Ķirpītis iesvētes dienā, 1936-07-12,
Valkas pilsēta
Mežsargs Pēteris Ruģēns, [193-],
Valkas pilsēta
Nezināmu iesvētību dalībnieku gājiens, 1936-07-12,
Valkas pilsēta
Neatpazīta jaunekļa salonportrets, [19--],
Valkas pilsēta