Emma, 1935-11-31,
Rīga
Jevgeņijs Terinks , 1934,
Rīga