Mazsalaca. Austra Līcis Jēkaba meita 1935. gadā, 1935-06-29,
Mazsalacas pilsēta