Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Rūjienas pilsēta
Neatpazītu jauniešu dubultportrets, [19--],
Rūjienas pilsēta