Neatpazītas grupas portrets ar suni un patafonu, 1936-02-16,
Vilpulkas pagasts
Neatpazītas grupas portrets viesību virpulī, 1936-02-16,
Vilpulkas pagasts