Ērikas iesvētības, 1942,
Valmiera
Zariņš un Ilmārs Miķelsons, 1940-05-02,
Valmiera
Skolēni ar skolotāju, [19--],
Valmiera
Skolēni ar skolotājiem, [19--],
Valmiera
Jānis Saule, 1960-11-08,
Valmiera