Dubuļu ezers, [193-?],
Kastuļinas pagasts
Ceļš uz Bukmuižu, [193-?],
Ezernieku pagasts
Cārmaņa ezers, [193-?],
Aulejas pagasts