Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazītu jaunu vīriešu dubultportrets, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Skolēni ar skolotājiem mežmalā, [192-?],
Mazsalacas novads
Divu neatpazītu sieviešu salonfotogrāfija, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas draudzes mācītāji, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas kapsēta, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazīta jauna vīrieša salonfotogrāfija, [193-?],
Mazsalacas pilsēta