Velna akmens Koknesē, 1927,
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, 1927,
Kokneses pagasts
Kokneses luterāņu baznīca, 1927,
Kokneses pagasts