Kārkļu klints, 1965,
Salas novads
Kārkļu klints, 1965,
Salas novads
Kārkļu klints, [193-],
Salas novads
Piešupītes daudzpakāpju udenskritums, [196-],
Staburaga pagasts
Kārkļu klints leduskritums, 1965,
Salas novads
Skats uz Kurzemes krastu. Melnā klints, 1965,
Staburaga pagasts
Skats uz Staburaga pārceltuvi, 1964,
Staburaga pagasts