Nīcgales Lielais akmens, 2018-09-27,
Nīcgales pagasts
Dižakmens Velna skroderis, 2018-07-12,
Praulienas pagasts
Ābeļu akmens, 2018-08-29,
Rencēnu pagasts
Ubuķu Velnakmens, 2018-08-14,
Ļaudonas pagasts
Valpenes piramīda, 2017-03-27,
Dundagas pagasts
Ančiņu Velna akmens, 2019-02-22,
Lauberes pagasts
Skuju upurakmens, 2019-07-02,
Amatas pagasts
Bānūžu Velnakmens, 2019-07-02,
Taurenes pagasts
Mudurgas dižakmens, 2019-07-02,
Lēdurgas pagasts