Rūjiena. Tilts pār Rūjas upi, [196-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Tilts pār Rūjas upi, [196-],
Rūjienas pilsēta
Mazsalacas apkaime. Ziemas ceļš, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas mežs, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas mežs, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas upe, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Siena gubas pļavā pie Salacas, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muižas pils, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Salacas upe ziemā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salacas upe ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Ziemas ainava, [196-],
Mazsalacas pilsēta