Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas!, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas!, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Skats no Velnalas klints, [195-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Bezdelīgu klints, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas ugunsdzēsēju depo, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Neļķu klintis pie Velnalas, [19--],
Skaņkalnes pagasts
Salaca pie Mazsalacas kapsētas, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Salaca pie Mazsalacas, [19--],
Mazsalacas pagasts
Salaca pie Mazsalacas, [195-],
Mazsalacas pagasts