Salaca pie Mazsalacas, [195-?],
Mazsalacas pagasts
Dzelzceļa tilts pār Salacu, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Staburags, [193-],
Staburaga pagasts
Mazsalacas baznīca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca, [195-]
Brīvības piemineklis, [193-],
Rīga
Burtnieku ezera ainava, 1950-1970,
Burtnieku novads
Burtnieku ezera ainavas, [195-],
Burtnieku novads
Oktobra tilts, [196-],
Rīga
Pirms negaisa, [195-],
Burtnieku novads
1960. gada vasaras plūdi Burtniekos, 1960,
Burtnieku novads