Emma Hrižaņenoka, [1911?],
Liepāja
Skolotāja Aleksandra Kuršinska, 1919-1921,
Liepāja