Aizpute. Meitene ar suni, [189-?],
Aizputes pilsēta
Eglīšu ģimene, [190-],
Aizputes pilsēta