Sunākstes pagasta skola, [193-],
Sunākstes pagasts
Varakļānu muižas pils, [192-],
Varakļānu pilsēta
Aleja pie Varakļānu muižas pils, [192-],
Varakļānu pilsēta
Varakļānu muižas pils, [192-],
Varakļānu pilsēta
Kokneses pilsdrupas, 1944-08,
Kokneses pagasts
Koknese. Skats no pilsdrupām, 1944,
Kokneses pagasts