Krustpils pils , [193-?],
Jēkabpils
Krustpils, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils kapsēta, [192-],
Jēkabpils
Jēkabpils 1931. gada plūdos, [1931],
Jēkabpils
Krustpils pils pie Rīgas ielas, [193-],
Jēkabpils
Krustpils - Jēkabpils, 1937,
Jēkabpils
Krustpils pils, [192-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Pasta iela, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Miertiesa, [192-],
Jēkabpils
Jēkabpils - Krustpils. Steķi, [193-],
Jēkabpils