Vecgulbenes muiža, [192-],
Gulbenes pilsēta
Gulbene. Baltā pils, [193-],
Gulbenes pilsēta
Jaungulbenes pils, [189-],
Jaungulbenes pagasts
Alūksne. Fotokolāža, [192-],
Alūksnes pilsēta
Jaungulbenes pils 1900.gadā, [190-],
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes pils 1920.gadā, 1920,
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes pils, [19--],
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbene. Pils parks, [19--],
Jaungulbenes pagasts
Galgauska, 1902,
Galgauskas pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Gulbenes pilsēta
Vīksniņu ģimene, 1911,
Gulbenes pilsēta
A. Kļaviņš ar savu pirmo nomedīto rubeni, 1905-04-11,
Gulbenes novads
Neatpazītas sievietes portrets pastaigā, [19--],
Gulbenes pilsēta
Neatpazīta jaunekļa salonfotogrāfija, [19--],
Gulbenes pilsēta