Kareivis K.Kleinšmits, 1916-10,
Rīga
Lidija Ozoliņa, 1922,
Rīga
Hermīnes portrets, 1912,
Rīga