Ranka. Valsts mājturības skola, 1928,
Rankas pagasts
Ķemeri. Jurtas laukums, [193-],
Jūrmala
Ķemeru piemineklis, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Jautrais Ods, [193-?],
Jūrmala
Ranka. Valsts mājturības skola, 1938,
Rankas pagasts