Līdumnieku skola. Izlaidums, 1956,
Pureņu pagasts
Līdumnieku skola, [196-],
Pureņu pagasts
Līdumnieku skola, [196-],
Pureņu pagasts
Līdumnieku skola, 1972,
Pureņu pagasts