Kauguru ciema jauktais koris, 1989-06,
Beverīnas novads
Bērnudārza "Pasaciņa" deju kolektīvs, 1989-06,
Beverīnas novads
Kauguru skolas deju kolektīvs, 1989-06,
Beverīnas novads
Teātra izrāde Kauguros 1989. gadā, 1989-05,
Beverīnas novads