Aiviekstes krāces pie ietekas Daugavā, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Zviedru skansts, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Pagars. Daugavas krasts pie Pļaviņām, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Daugava no Skanstnieku gravas, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Skatu laukums virs Lorelejas klints, 1962,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Krasta iela, 1962,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Krasta iela, 1962,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1962,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Grūbes krāces, 1964,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Velna jeb Trakais atvars, 1962,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Grūbes krāces, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Grūbes krāces, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Grūbes krāces, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugvas krasts, 1964,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1964,
Pļaviņu pilsēta