Sēlpils pilskalns, [195-],
Sēlpils pagasts
Pļaviņas. Daugavas krasts, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Pie Staburaga pārceltuves, [195-],
Staburaga pagasts
Pļaviņas. Daugavas krasts, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Klints pie Staburaga, [195-],
Staburaga pagasts
Pie Vīgantes muižas drupām, [195-],
Staburaga pagasts
Vīgante. Ceļā no Liepavota uz Staburagu, [195-],
Staburaga pagasts
Liepavots. Ekskursantu grupa, [195-],
Staburaga pagasts
Pļaviņu slimnīcas personāls, 1933,
Pļaviņu pilsēta
Vīgante. Lapene, [195-],
Staburaga pagasts