Vīgante. Koncerts Staburaga estrādē, [196-],
Staburaga pagasts
Vīgante. Liepavots, [196-],
Staburaga pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [196-],
Kokneses pagasts
Vīgante. Staburaga estrāde, [196-],
Staburaga pagasts
Vīgante. Pie Liepavota, [196-],
Staburaga pagasts
Kokneses pilsdrupas, [196-],
Kokneses pagasts
Gostiņi. Sagrautās mājas slieksnis, [194-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Sēlpils pārceltuves, [195-],
Sēlpils pagasts
Daugava, [195-],
Klintaines pagasts
Krustpils, [195-],
Jēkabpils
Kokneses pilsdrupas, [195-],
Kokneses pagasts