Mēmele. Baļķu pludināšana, 1961,
Bauskas pilsēta
Bauskas viesnīca, [1979],
Bauskas pilsēta
Bauskas Bērnu bibliotēka, [197-],
Bauskas pilsēta
Mēmeles tilts, 1961,
Bauskas pilsēta
Uzvaras iela. Bauska, 1965,
Bauskas pilsēta
Bauska no luterāņu baznīcas torņa, 1975,
Bauskas pilsēta