Brocēni. Mazcieceres kaļķu ceplis, 2010,
Brocēnu novads
Remtes baznīca, 1999,
Remtes pagasts
Saldus muižas dzīvojamā ēka, 2010,
Saldus pilsēta
Saldus Baznīckrogs, 2010,
Saldus pilsēta