Saldus. Pilsētas iela, 2012,
Saldus pilsēta
J. Jaunsudrabiņa kaps, 2012,
Neretas novads
Krāslava, 2012,
Krāslavas pilsēta
Bebrenes katoļu baznīca, 2012,
Bebrenes pagasts
Ilūkstes vidusskola, 2012,
Ilūkstes pilsēta
Bebrenes vidusskola, 2012,
Bebrenes pagasts
Preiļi. Baronu Borhu kapliča, 2007,
Preiļu pilsēta
Pulkveža O. Kalpaka kaps, 2007,
Indrānu pagasts
Medumu katoļu baznīca, 2012,
Medumu pagasts
Kaldabruņas luterāņu baznīca, 2012,
Rubenes pagasts
Irbenes radioteleskops, 2009,
Ances pagasts
Raunas Tanīsa kalns, 2010,
Raunas pagasts
Taurenes (Nēķena) muiža, 2010,
Taurenes pagasts
Daugava no Aizkraukles pilskalna, 2009,
Aizkraukles novads
Zilupes Saveļinku kapliča, 2007,
Zilupes pilsēta
Kapliča Bebrenes kapsētā, 2012,
Bebrenes pagasts