Vilkupes kapsētas vārti, 2013,
Aknīstes pagasts
Baltmuižas kapsētas vārti, 2013,
Prodes pagasts
Zaļenieku mācītājmuiža, 2016,
Zaļenieku pagasts
Skats uz Kaupres pilskalnu, 2016,
Ābeļu pagasts
Valles luterāņu baznīca, 2016,
Valles pagasts
Budbergas katoļu baznīca, 2016,
Brunavas pagasts
Lielplatones muižas veļas māja, 2016,
Lielplatones pagasts