Viskūžu sala. Darbarīki pie klēts, [197-?],
Usmas pagasts
Smārde, [198-?],
Smārdes pagasts
Slīteres rezervātā, [1979?],
Dundagas pagasts
Sietiņiezis, 2003,
Vaidavas pagasts
Puzes kapi, [1979?],
Puzes pagasts
Salaca. Klintis, [199-]
Rūjiena. Piemineklis "Madonna Orans", [198-],
Rūjienas pilsēta
Žākļu dižakmens, 2019-05-16,
Virešu pagasts