Dzīvoklis Talsos, 1922-08-22,
Talsu pilsēta
Rūjiena. Jaunbūve, 1930,
Rūjienas pilsēta
Ogres zaļumu svētkos, [192-?],
Ogres pilsēta
Latviešu karavīri Rēzeknē, 1921-12,
Rēzekne
Apes lauksaimniecības skola, 1931,
Apes pilsēta
Latviešu karavīrs, [192-?],
Rīga
Auškaps, 1921-11-20,
Rēzekne
Ainažu jūrnieki, 1913-01-21,
Ainažu pilsēta
Apoļu 1. pakāpes pamatskola, 1927-02-14,
Ķepovas pagasts
Aglonas ģimnāzijas 4b klase, 1938,
Aglonas pagasts
Krāslavas ģimnāzija, 1943. vai 1945. gads, 1943-1945,
Krāslavas pilsēta
Krāslavas ģimnāzija, 1943. vai 1945. gads, 1943-1945,
Krāslavas pilsēta