Roja. Mazbānīša tilts, 1948,
Rojas novads
Roja. Mazbānīša apkalpe, 1948,
Rojas pagasts
Roja. Mazbānītis, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli, 1948,
Rojas pagasts
Tīkli, 1948,
Rojas pagasts